Gewebe

Glasgewebe 163g / m² Köper                                           1Stück       ab 5      

 

 

25.163.100     Glasgewebe 163g / m²   5 Laufmeter      per   Laufmeter                   5.50           5.10

Glasgewebe 390g                                                            1Stück       ab 5      

 

 

25.390.100    Glasgewebe 390g / m²   5 Laufmeter    per Laufmeter                      8.90           8.50                                                                                              

Baumwollflocken

Baumwollflocken                                           1Stück           ab 5       ab 10

 

 

7.115.0300   Baumwollflocken               1liter Dose                       9. 75                7.80              -        7.115.0002   Baumwollflocken                   2kg Sack                     47.65              42.45          34.80

Glasfaserschnitzel

Glasfaserkurzschnitt 0,25 mm                              1Stück         ab 5                

 

7.120.1000     Glasfaserflocken 0,25mm               1liter Dose                   15.05           14.30                      7.120.5000     Glasfaserflocken 0,25mm            5liter Kessel                   54.85           52.10                      7.120.0001     Glasfaserflocken 0,25mm          10liter Kessel                   94.45           89.70

Glasfaserschnitzel 3, 0 mm                              1Stück        ab 5       ab 10       

                                                                                                                                                                    7.300.1000     Glasfaserschnitzel 3,0mm              1liter Dose            12.40             -                  -          7.300.5000     Glasfaserschnitzel 3,0mm           5liter Kessel            55.75          50.20         47.40        7.300.0100     Glasfaserschnitzel 3,0mm         10liter Kessel          101.40          91.25         86.15          7.300.0020     Glasfaserschnitzel 3,0mm         20kg Karton             309.80        294.30       278.80

Glasfaserschnitzel   4,5 mm                          1Stück       ab 5        ab 10       

                                                                                                                                                                 7.450.1000     Glasfaserschnitzel 4,5mm       1liter Dose               18.05             -                 -            7.450.5000     Glasfaserschnitzel 4,5mm     5liter Kessel              52.50         50.40              -            7.450.0001     Glasfaserschnitzel 4,5mm   10liter Kessel            101. 40        91.25           86.15    7.450.0020     Glasfaserschnitzel 4,5mm     20kg Karton             275.10       266.85              -

Glasfaserschnitzel   6,0 mm                            1Stück         ab 5                                                                                                                                                                                                                 7.600.1000   Glasfaserschnitzel 6,0mm          1liter Dose                10.55           10.20                            7.600.5000   Glasfaserschnitzel 6,0mm          5liter Kessel             43.25           41.00                              7.600.0100   Glasfaserschnitzel 6,0mm        10liter Kessel             77.20           73.35                            7.600.0036   Glasfaserschnitzel 6,0mm           36kg Karton           477.95        454.05

Füllstoffe für PU-Giessharze

Micro Ballon Glass Bubbles                             1Stück       ab 5       ab 10        7.117.1000    Micro Ballon Glass Bubbles           1liter Dose               5.50              -                -    7.117.5000    Micro Ballon Glass Bubbles           5liter Kessel          22.95              -                -                7.117.0001    Micro Ballon Glass Bubbles       10liter Kessel            37.60                                                7.117.0030    Micro Ballon Glass Bubbles       10kg Sack                285.50       294.30         271.50

Neukadur Füller B   beige                                 1Stück      ab 5       ab10         

 

7.113.0001    Neukadur Füller B altropol             1kg Dose                 5.95         5.65            -              7.113.0005    Neukadur Füller B altropol          5liter Kessel             26.40       25.10            -      7.113.0025    Neukadur Füller B altropol        25liter Kessel           127.55      114.80            -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Leichtfüllstoff P   sandgrau                              1Stück       ab 5      ab 10            

 

7.114.0050     Neukadur Füller P                         500ml Dose               6.90           6.20           5.85          7.114.0250     Neukadur Füller P                     2,5liter Kessel             30.30         27.25         25.75 7.114.2000     Neukadur Füller P                     20kg Sack                 171.00        165.00       158.00

Metallische Füllstoffe

Aluminium Pulver 75 / 60 my grau                  1Stück       ab 5       ab 10             

 

7.750.0001     Aluminium Pulver 75 / 60 my           1kg Dose            15.00         14.25         13.50              7.750.0005     Aluminium Pulver 75 / 60 my           5liter Kessel       70.00         66.50         63.00          7.750.0025     Aluminium Pulver 75 / 60 my         25liter Sack        312.50      297.50        281.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Goldbronzepulver                                                1Stück       ab 5      

 

 

7.990.0100    Goldbronzepulver             100g Dose                                 11.00       10.45                            7.990.0250    Goldbronzepulver             250g Dose                                 26.25       23.40                            7.990.1000    Goldbronzepulver               1kg Dose                                 53.50       52.00